spatie.info

k a t r i e n   o o s t e r l i n c k


00


creates collective performances with guided physical experiences on lifesize gameboards

In de zomer van 2019 vind in Destelheide een ontmoeting plaats tussen veertien jongeren en drie kunstenaars. We werken samen in beeld- en bewegingsateliers aan een gesprek zonder woorden. Dit gesprek voeren we aan de hand van objecten en lichaamstaal, parallel aan de Cirkels van We Have the Choice. Via groepsimprovisaties gaan we in interactie door zichzelf en de objecten in de ruimte te bewegen: een spel waarin de relaties en betekenissen voortdurend in verandering zijn.

spel - El Fat, Artan, Samba, Dean, Issam, Vysta, Sulayman, Mamadi, Abbé, Jawad, Danny, Khalil, Thomas David, Dakali
objecten - Tine Colen en Jan Van Goethem
audiomontage en vertaling Fr/Nl - Pieter Appels
concept en beeldmontage - Katrien Oosterlinck

in samenwerking met Centrum West, Brussel
onderdeel van de expo Standing still / Still standing in Destelheide (Dworp)